Aktualnie Prowadzone Prace

STAN NA LISTOPAD 2014 R.

Jesień, pora senna i zachęcająca do odpoczynku. W końcu – wiosna i lato były bardzo pracowite.

Ostatnie dni września poświęciliśmy gościom i uczestnikom międzynarodowej sesji naukowej „In Arce Grafenortum. Pałac w Gorzanowie – historia, kultura, rewitalizacja”: http://www.palacgorzanow.pl/index.php/palac-park/sesja-naukowa-w-gorzanowie. Pierwszemu wydarzeniu tego rodzaju i do tego – bardzo obiecującemu. Pracujemy nad zbudowaniem partnerstwa z naukowcami i podobnymi naszej organizacjami w Czechach. Kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie jest w końcu częścią wyjątkowego, cennego dziedzictwa kulturowego tej części Europy. Najwyższy czas nie tylko go ratować, ale i ponownie umieścić na wszystkich szlakach.

W połowie października ukończyliśmy prace zabezpieczająco-budowlane, dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Efekty są naprawdę widoczne i pozwalają poważnie myśleć o przygotowaniu do prac badawczych, które doprowadzą do konserwacji polichromii ściennych i przywrócenia dekoracji drewnianych stropów w skrzydle kuchennym oraz dawnej wieży mieszkalnej.

Dzięki dofinansowaniom z budżetu Województwa Dolnośląskiego poddaliśmy ratunkowej konserwacji piękny, polichromowany strop z połowy XVII wieku. Cieszy i daje przedsmak tego, jak wyglądać będzie sala, którą przekrywa, gdy uda nam się odrestaurować jej wnętrze…

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu wsparł nas także i umożliwił ratunkową konserwację drugiego z najbardziej zagrożonych, polichromowanych stropów z XVII wieku. Efekt – zaskakujący. Zadowalający będzie jednak dopiero wówczas, gdy polichromie ścienne zostaną całkowicie odkryte i zakonserwowane. Pomieszczenie, w którym niszczał przez kilkadziesiąt lat, musiało być niesamowicie piękne.

We wnętrzach pałacowych trwają prace porządkowe i poprawki. Nie ustają też pomiary i inwentaryzacje, które doprowadzą do stworzenia nowych projektów, mogących pomóc w zdobyciu środków na ratowanie zagrożonych wciąż elementów budowli oraz konserwacji i rekonstrukcji historycznych dekoracji…

Ale to, co spędza sen z powiek i nie pozwala cieszyć się efektami prac zakończonych we wrześniu i październiku, znajduje się poza skrzydłami budowli pałacowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ocenił pozytywnie nasz wniosek z września 2013 roku, w którym staraliśmy się o dofinansowanie prac przywracających historyczny układ wodny w przypałacowym parku krajobrazowym. Decyzja pozytywna zapadła w maju 2014 roku, ale umowa gotowa była dopiero w sierpniu, więc ponad pół roku minęło, zanim mogliśmy uzyskać niezbędne zgody i rozpocząć zaplanowane prace. Szczęśliwie pogoda nam sprzyja, ale tempo jest „zabójcze”, ludzie – chorują (jak to jesienią), sprzęt – psuje się i zapada w podmokłym, niestabilnym gruncie (w końcu Gorzanów „na wodzie stoi” ;-). Co chwilę pojawiają się jakieś historyczne elementy kamienne…

Tak trudno o chętnych do pracy w przywracaniu blasku parkowi… A nie ukrywamy, że „ścigamy się z czasem”…

STAN NA SIERPIEŃ 2014 R.


Prace trwają na wielu „frontach”. Na pewno mniej widoczne, niż w ubiegłym roku, ponieważ „skryte” we wnętrzach, ale ważne, ratunkowe i pozwalające na odkrywanie tego, co ze względów konserwatorskich – cenne (acz – kosztowne).

Nowe, belkowe stropy i podłogi – niemal gotowe. Tam, gdzie miały być wzmocnienia sklepień i wylewki na nich – też widać już efekty. Otwory okienne – wyczyszczone, pomierzone i za kilka dni dopasowanie okna. Chore, zagrzybione tynki – skute. Mury schną i są pokrywane tynkami renowacyjnymi. Gdzie tylko można – utrwalamy stare fragmenty tynków pokrytych polichromią.

Dzięki postępom w pracach umożliwiających dojście do ścian na różnych poziomach – odkrywamy to, co przez stulecia było pokrywane kolejnymi warstwami tynków. Zapraszamy do badań historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki. Przyjeżdżają, oglądają, fotografują, badają – wyniki są zaskakujące i obiecujące. Podczas sesji naukowej 27-28 września 2014 r. zostaną zaprezentowane pierwsze wnioski.

Wiemy już na 100%, że trzeba przygotować projekty badań, które zakończone będą pracami konserwatorskimi, aby uratować i udostępnić w przyszłości zwiedzającym to, co przetrwało pomimo tak ogromnych zniszczeń.

Sztukaterie wymagają ratunkowej konserwacji. Szczególnie Sala Antenatów „woła o ratunek”. Inżynierowie z AGH badali ją i mierzyli przez tydzień. Wkrótce otrzymamy raporty i będziemy przygotowywać projekt ratunkowych prac budowlanych i konserwatorskich. Już wiemy, że koszty będą bardzo wysokie. Każda dotacja, dofinansowanie, darowizna – będzie nieoceniona.


Trwają prace konserwatorskie, które prowadzą do uratowania i udostępnienia do oglądania dwóch, polichromowanych stropów, które wyglądały na niemal niemożliwe do zachowania. Mamy nadzieję, że będą cieszyć i nas i odwiedzających, gdy wrócą jesienią na swoje miejsce.

Dobre wiadomości z NFOŚiGW – na początku sierpnia będzie przygotowana umowa o dofinansowanie prac remontowych przy stawach i potokach w przypałacowym parku. Czy zdążymy je na czas wykonać? Prawie rok upłynął od złożenia wniosku o dofinansowanie. Do końca 2014 r. pozostało kilka miesięcy…

STAN NA KWIECIEŃ 2014 R.

Plan prac na 2014 rok wciąż nie może być zatwierdzony (a przynajmniej jego spora część). Wiemy, co chcielibyśmy osiągnąć, ponieważ przygotowywaliśmy projekty pod dofinansowania jeszcze jesienią 2013 roku. Decyzje urzędów, do których wysyłaliśmy wnioski przedłużają się, a jak wiedzą wszyscy, którzy startowali – nie można prowadzić prac przed uzyskaniem zgody na konkretny zakres.

Wciąż nie mamy decyzji od NFOŚiGW w sprawie dofinansowania do zaplanowanych prac w parku przypałacowym oraz od operatora EOG/EEG Grants, gdzie aplikowaliśmy o dofinansowanie prac remontowych w bardzo ważnym dla kompleksu skrzydle teatralnym.

Pozytywne decyzje otrzymaliśmy już od MKiDN oraz Urzędu Marszałka Województwa Dolnośląskiego – PIĘKNIE DZIĘKUJEMY.

To oznacza jednak zarezerwowanie kwot, a dopiero podpisanie umów o dofinansowanie jest wiążące.

Przygotowujemy więc aktualizacje kosztorysów i zakresów przewidzianych do wykonania prac. Oto one (z uwzględnieniem wykorzystania wymaganych środków własnych Fundacji):

W skrzydle kuchennym:

trakt spacerowy na 3 kondygnacji – odtworzenie  drewnianej konstrukcji i przygotowanie do rekonstrukcji malarstwa;

wnętrza na 2 kondygnacji – odtworzenie ścian, uzupełnienie tynków, oczyszczenie i przygotowanie do konserwacji, położenie drewnianych stropów i podłóg;

na parterze – naprawy murów, położenie tynków wewnętrznych, (w tym – regeneracyjnych), izolacja przeciwwilgociowa,  położenie kamiennych posadzek;

osadzenie zrekonstruowanych okien w całym skrzydle, przedtem – remont otworów okiennych wraz z obróbkami blacharskimi;

renowacja drzwi wejściowych do budynku;

rekonstrukcja kominów;

naprawa więźby dachowej, ocieplenie stropów;

remont systemu kanalizacyjnego.

W skrzydle głównym:

tarasy – zabezpieczenie i izolacja (220 m2);

lukarny – otynkowanie i przemurowanie zwieńczeń wraz z obróbkami blacharskimi, odtworzenie i zamocowanie kul z piaskowca;

wieża mieszkalna – odtworzenie 2 drewnianych stropów w technologii tradycyjnej, przywrócenie stropu deskowego na ostatniej kondygnacji oraz remont i uzupełnienie 2 stropów nad kamienną klatką schodową; remont posadzek na 1 i 2 kondygnacji; naprawa sklepienia 1 kondygnacji; wzmocnienie i przemurowanie murów od parteru do 2 piętra;

pomieszczenie na południe od wieży – ratunkowa konserwacja XVII wiecznego, polichromowanego stropu drewnianego (chcielibyśmy także odczyścić i zakonserwować renesansowe sgraffito wokół prostokątnego okienka oraz odkryć i poddać konserwacji polichromie ścienne, które odsłoniły się w tym pomieszczeniu);

W skrzydle zachodnim:

remont pozostałych, drewnianych stropów w konstrukcji tradycyjnej (w części, przyległej do dziedzińca głównego);

Jeśli będziemy mieć dużo szczęścia i uzyskamy dofinansowania do remontu i prac konserwatorskich w skrzydle teatralnym oraz niektórych wnętrzach skrzydła głównego – do połowy 2016 roku moglibyśmy dopisać pałac w Gorzanowie do trasy zabytkowych teatrów europejskich, a w czerwcu 2016 roku uruchomić część Muzeum Hrabstwa Kłodzkiego, udostępnić niektóre wnętrza do zwiedzania, zacząć organizować przedstawienia teatralne i operowe, warsztaty artystyczne i edukacyjne…

Nieco szczęścia potrzebujemy również do tego, aby zdobyć dofinansowanie do remontu niegdyś istniejących w parku przypałacowym stawów i potoków…

Każda darowizna ma sens i ogromne znaczenie, aby kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie zaczął znowu żyć…

Odpowiadamy na często pojawiające się pytania:

– można „adoptować” remont i odtworzenie okna, drzwi pałacowych, czy konkretnego wnętrza – zachęcamy 🙂

Fundacja Pałac Gorzanów jest organizacją non-profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej, przeznaczającą uzyskiwane fundusze na ratowanie i ożywienie cennego zabytku, jakim jest kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie.

Stan na 8 grudnia 2013 r.

Plan  pracy na 2014 zostanie ustalony po  rozstrzygnięciu konkursów na przyszłoroczne dotacje. Powinniśmy przedstawić go w lutym.

Teraz można podsumować mijający rok.

REMONT WIEŻY

Wykonaliśmy 150 % planu. Było trudniej i kosztowniej, niż we wstępnych ocenach. Nie była to prosta naprawa.

Trwała dwa miesiące dłużej. Stan konstrukcji – dużo gorszy od oczekiwań. Za tym poszły wyższe koszty. Dodatkowo za ok 40 tys. zł uruchomiliśmy zegar- bezsprzecznie duży sukces.

BUDYNEK GŁÓWNY

130 % zaplanowanych prac. Dodatkowo wykonaliśmy stropy drugiego i trzeciego piętra. W zasadzie wszędzie można już chodzić.

SKRZYDŁO ZACHODNIE

Pełne wykonanie.

SKRZYDŁO WSCHODNIE DZIEDZIŃCA POŁUDNIOWEGO

Niestety porażka. Wykonanie w 60 %  z braku sił ludzkich i  środków pieniężnych. Do skończenia w przyszłym roku.

SKRZYDŁO KUCHENNE

Pełne wykonanie.

PARK

Pełne wykonanie.

KONSERWACJA

Plany nie były zby rozległe, dlatego nie było też problemu z ich realizacją.

PODSUMOWANIE

Nadspodziewanie dobrze trafiliśmy z realizacją zamierzeń jak na tak duży zakres prac. Budżet dopięty. wydaliśmy mniej niż zaplanowano o 3 % /sic!/

Program prac na 2013

całość ok 1 mln zł – dotacja z  MKiDN 500 tys. zł

Remont wieży

Naprawa konstrukcji hełmu, wymiana pokrycia, wykonanie schodów drewnianych wewnątrz, dwa poziomy nowych stropów drewnianych, wzmocnienie i przemurowania  24m3 cegły i kamienia, nowa instalacja odgromowa, wykonanie i montaż dekoracji z piaskowca (podpory i kule), naprawy zewnętrzne tynków

Budynek główny

 • Pokrycie dachu papą, obróbki blacharskie  -1050 m2, rozebranie zagrożonych fragmentów stropów drewnianych.
 • Wzmocnienie i odbudowanie nadwyrężonych  stropów ceglanych i kamiennych.
 • Wzmocnienia i przemurowanie ścian – 18 m3 kamienia i cegły.
 • Schody wewnętrzne naprawa i wykonanie schodów z piaskowca.
 • Rekonstrukcja  stropów drewnianych parteru i części I piętra.
 • Stropy i ściany (prawdopodobnie)dawnej wieży mieszkalnej.
 • Częściowa rekonstrukcja  zewnętrznych schodów prowadzących do budynku.
 • Izolacja tarasów 
 • Remont i odbudowa systemu kominowego.

Skrzydło zachodnie

 • Przemurowania, wzmocnienie ścian, odtworzenie klatki schodowej, rekonstrukcja stropów drewnianych.
 • Opcjonalnie – wykonanie posadzki parteru

Skrzydło wschodnie dziedzińca południowego

całość – 220 tys. zł – dotacja z Urzędu Marszałka Województwa Dolnośląskiego 60 tys. zł
 • Zabezpieczenie  konstrukcji, wzmocnienia murów stalowymi ściągami, zamurowanie zawaliska, rekonstrukcja kamiennego muru i okien

Skrzydło kuchenne

Prace ze środków własnych
 • Stropy – zabezpieczenie i rekonstrukcja, przemurowania, odtworzenie ścian, posadzki 

Park

całość 450 tys. zł   – dotacja NFOŚiGW 384 tys. zł (włącznie z zakupem sprzętu)
 • Wycięcie 100 drzew , pielęgnacja 450 drzew, frezowanie  korzeni, karczowanie i porządkowanie terenu.
 • Mapy geodezyjne, projekty melioracyjne, koncepcja rekonstrukcji parku. 

Prace konserwatorskie

środki własne i liczymy na darowizny od sponsorów 🙂
 • Zabezpieczenie sztukaterii w budynku głównym, Zabezpieczenie sali terrena, dezynsekcja elementów drewnianych
 • Badania konserwatorskie- ekspertyzy 
 • Zabezpieczenie polichromii i sgraffita.